TILLVERKNING

Svetsning av rostfritt stål är mycket lättare än tidigare. Men det finns fortfarande många utmaningar.

Läs mer

Upprätthållande av god hantering medan man kontrollerar temperaturen (värme/kyla) och användning av rätt tillsatsmaterial är bara några. Betning har också sina utmaningar.

Betpasta är kladdigt, skadligt för både miljö och svetsare. Rengöringen kräver också mer tid och ansträngning. Sandblästring är en annan rengöringsmetod men är inte en fristående process och kräver fortfarande ytterligare rengöring med betning.

Ytkorrosion är alltid en risk. Därför utvecklade vi Cougartron betningsteknik.

Cougartron betningsteknik betalar sig själv genom ökad produktivitet och kostnadsbesparingar. Säkerheten för operatörer och miljön ökar och riskerna och kostnaderna för arbetsskador minskar.  Den rengör svetsar snabbt, enkelt och säkert för att skapa en korrosionsbeständig yta som uppfyller kraven i de mest krävande industrierna.

Tillverkare av rostfritt stål över hela världen litar på Cougartron betningsmaskiner för dess tillförlitliga, högkvalitativa resultat, tillsammans med snabbhet och användarvänlighet. Lär dig mer genom att kontakta oss idag!

VARVSINDUSTRIN

Alla fartyg behöver underhåll och reparationer. Alla fartyg använder rostfritt stål och aluminium som en del av konstruktionen.

Läs mer

En hel del underhåll utförs till havs eller i hamn av fartygets besättning. Emellertid kan ett stort antal reparation och underhållsarbeten endast utföras medan fartyget är satt ur kommersiell drift, i ett varv. Cougartron produkter ger en snabb och säker underhållslösning för marina besättningar och reparationscenters runt om i världen.

FLYGINDUSTRIN

Korrosion är den mest utmanande underhållsfrågan som flygindustrin ställs inför.

Läs mer

Om man inte tar itu med det, försvagar korrosion fogar och andra kopplingar som kan leda till katastrofala olyckor. De flesta svetsmaterial innehåller frätande ämnen som är skadliga för metaller som används inom flygindustrin. Dessa ämnen kräver omedelbar rengöring.

Produkter från Cougartron tar bort dessa frätande material, vilket gör processerna säkrare och livet lättare för anställda inom flygindustrin. Läs mer hur våra produkter är det bästa alternativet för flygindustrin. Kontakta oss idag.

LIVSMEDELSINDUSTRIN

Man finner rostfritt stål inom nästan all mat- och dryckestillverkning. Det är favoritmetallen för...

Läs mer

... branschen på grund av dess livslängd, korrosionsbeständighet och uppfyllande av hygienkrav.

Dock orsakar felaktiga svetsar och dåliga rengöringsprocesser problem för denna hårt reglerade bransch. Produkter från Cougartron som används inom produktionsunderhåll upprätthåller en säker miljö, fri från kontaminering. Kontakta oss idag och lär dig mer!

LÄKEMEDEL OCH MEDICIN

Rent och sterilt är nyckelorden för läkemedels- och medicintekniska industrin. Minsta kontaminering skapar...

Läs mer

... risk för produktfel, ekonomisk förlust och juridiska problem. Underhåll av utrustning gjorda av rostfritt stål kräver säkra och bekymmersfria rengöringsprocesser.

Många av världens största och mest erkända läkemedelsföretag använder produkter från Cougartron för sina produktionslinjer. Kontakta oss idag och ta reda på varför de har satt sin tillit till Cougartron!

ENERGIINDUSTRIN

Energiindustrin och bränsletransportindustrin står inför unika utmaningar för att uppfylla stränga säkerhets-...

Läs mer

... och miljömässiga standarder i samband med:

  • Produktion av bränsleprodukter
  • Hantering och transport av bränsleprodukter.

I de fall där svetsens och ytans integritet och undvikande av potentiellt farliga föroreningar är kritiskt, erbjuder Cougartron en snabb, säker och flexibel underhållslösning.

Läs om hur vår teknik används i olje-, gas- och kärnkraftverk runt om i världen. Kontakta oss idag!

Några av våra internationella kunder

REGISTRERA DIG FÖR NYHETSBREV OM COUGARTRON

Vi erbjuder flexibla lösningar inom betning och märkning för olika branscher.
Registrera dig för vårt nyhetsbrev för att lära dig hur man kan förbättra produktionen i din bransch.

Du kan avprenumerera på våra nyhetsbrev när du vill genom att klicka på länken för avprenumeration i slutet på alla mejl som vi skickar till dig.
För mer information, läs vår integritetspolicy.

Hello! – Do you need more information?  

Just enter your name and email and we’ll get in touch as soon as we can!

 

No, thanks!