Czyszczenie spoin | Neutralizacja | wtorek, 16 lipca 2019

Czym jest neutralizacja i dlaczego jest niezbędna po elektrolitycznym czyszczeniu spoin?

Do elektrolitycznego czyszczenia spoin wykorzystuje się bazujące na fosforze kwasy, które z pomocą elektryczności, usuwają zanieczyszczenia z powierzchni stali nierdzewnej i innych stali, powstałe w rezultacie spawania.

Płyny/kwasy do czyszczenia są delikatne, ale często pozostawiają na powierzchni metalu białe ślady, w przypadku gdy neutralizacja zostaje przeprowadzona niewłaściwie lub całkowicie pominięta.

Jednakże, białe pozostałości kwasu są jedynie widocznym symptomem innego problemu – zwiększonej koncentracji kwasowej substancji na powierzchni metalu. Ta wartość jest najczęściej określona w skali pH (0-14), gdzie wartość 7 to punkt neutralny.

Jest co najmniej kilka ważnych powodów, dla których przywrócenie stanu obojętnego powierzchni metalowych po procesie czyszczenia spoin, jest tak istotne:

  • Wygląd zewnętrzny – białe plamy z kwasu pokrywające powierzchnię metalu nadają mu mało estetyczny wygląd. Problem ten, jest szczególnie dotkliwy dla powierzchni metalowych, które są cenione z uwagi na swoją atrakcyjność zewnętrzną (np. stal nierdzewna).
  • Regulacje prawne – w wielu przypadkach, prawo wymaga, że powierzchnie, które mają styczność z pożywieniem lub wodą, muszą być wolne od wpływu kwasów. To wymaganie dotyczy również innych materiałów i dóbr podatnych na kwasowość.

Neutralizacja niesie ze sobą wiele korzyści, ale jak neutralizować właściwie spoiny stali nierdzewnej? Porozmawiajmy jak robić to właściwie i jak uniknąć błędów.

Neutralizacja – nieprawidłowo

Do neutralizacji wymagane jest użycie specjalistycznych płynów neutralizujących, które najczęściej nakładane są na powierzchnię przy użyciu spryskiwaczy. W wielu przypadkach neutralizator jest nakładany na powierzchnię tuż po zakończeniu czyszczenia spoin tą samą szczotką.

Proces przedstawia się zazwyczaj w następujący sposób:

  1. Czyszczenie spoin szczotką i płynem/kwasem.
  2. Aplikacja płynu neutralizującego.
  3. Wycieranie powierzchni szmatką.

Jeżeli neutralizacja jest przeprowadzana w sposób opisany powyżej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie uda się całkowicie usunąć kwasu. Aby osiągnąć pożądane rezultaty, ilość nałożonego neutralizatora musi być większa niż ilość kwasu obecnego na powierzchni.

Na szczęście, istnieje szybsza i bardziej efektywna metoda neutralizacji powierzchni stali nierdzewnej i spoin.

Prawidłowa neutralizacja

Podstawowe elementy procesu pozostają takie same – jedyna zmiana dotyczy czasu aplikacji płynu neutralizującego.

Prawidłowy proces neutralizacji powinien składać się z następujących kroków:

Krok 1: Czyszczenie spoin szczotką i płynem/kwasem.

Krok 2: Usunięcie nadmiaru kwasu szmatką (dzięki temu krócej musimy neutralizować)

Krok 3: Aplikacja płynu neutralizującego.

Krok 4: Wytarcie powierzchni do sucha nową, czystą szmatką (poprzednio używana jest zanieczyszczona kwasem)

Wskazówka: Nasz płyn neutralizujący CGT-N5 tworzy na powierzchni metalu bąbelki, gdy wchodzi w reakcję z kwasem używanym do czyszczenia spoin. Gdy bąbelki przestaną być wytwarzane, oznacza to, że proces został zakończony i można przystąpić do wytarcia powierzchni szmatką.

 

Nasze płyny neutralizujące

Loading products...

Please wait while the products load.