Kundsucceshistorier | onsdag, 27 mars 2019

Om VM Tarm A/S

VM Tarm a/s som ligger i Danmark – är en tillverkare och distributör av släp och tankvagnar av rostfritt stål och aluminium, för lagring och transport av kemikalier, gödsel, gas, olja, mat och dryck.

Betning, passivering och montering av rostfria tankvagnar

Stora underenheter som används för att bygga tankvagnarna är alla beredda och monterade internt. Efter svetsning, rengörs färdiga tankvagnar grundligt och effektivt för att uppfylla strikta regelkrav och förhindra förseningar i produktionen.

Betning och passivering av svetsar är särskilt viktigt. Alla brister som uppkommer på rostfria svetsar efter svetsning måste hanteras rätt. Här ingår olika typer av missfärgningar, värmefläckar och brännmärken.

Rostfritt stål är naturligt mycket motståndskraftigt mot korrosion men förlorar ofta sina rostskyddande egenskaper när det utsätts för tillverkningsmiljön och föroreningar relaterade till industriell behandling – damm, järn, och svavelpartiklar är bara några exempel.

Passivering minskar de negativa effekterna av de förorenande partiklarna och återställer de rostskyddande egenskaperna hos rostfria svetsar och ytor.

Produktion av tankvagnar som förvarar känsliga material (kemikalier, mat och dryck) kräver perfekt rengjorda och passiviserade ytor så ingen rostförorening uppstår. Detta kan endast uppnås genom rätt processhantering och användning av rätt utrustning för appliceringen.

Hur VM Tarm a/s använder Cougartron ProPlus

Elektrokemisk betning är ett säkert och snabbt alternativ till kemisk betning och manuell slipning.

Utrustningen som används för denna process skiljer sig dock när det gäller hastighet, kraft, arbetskapacitet och övergripande kvalitet.

Innan de började använda Cougartron ProPlus, hade teamet på VM Tarm provat flera olika maskiner för elektrolytisk betning och passivering.

Dessa modeller var emellertid otillräckliga för att klara långa arbetstider utan problem med överbelastning. De gick ofta sönder och orsakade betydande förseningar i produktionsprocessen. Hur löste ProPlus detta?

Maskinen tillhandahöll snabba resultat av hög kvalitet vad gäller TIG-/MIG-betning, passivering och polering av både rostfritt stål och aluminiumsvetsar och -ytor.

Viktigast av allt, ProPlus gjorde allt detta utan funktionsfel eller överbelastningsproblem.

 

Teamet på VM Tarm använder för nuvarande nio ProPlus betmaskiner och kommer att fortsätta att investera i ny Cougartron-utrustning för att ytterligare förbättra sin produktionskapacitet och kvalitet.