Betning | fredag, 29 mars 2019

Rostfritt stål och i mindre grad aluminium, är bland de mest uppskattade metallerna. Båda har kvaliteter såsom hållbarhet och motståndskraft mot korrosion. Tyvärr är ingen metall perfekt. Både rostfritt stål och aluminium är känsliga för korrosion. Det är därför korrekt rengöring och passivering är viktigt när dessa metaller har exponerats i miljöer där korrosion är möjlig. Innan vi förklarar de olika alternativen för rengöring och passivering av stora metallytor (rostfritt stål och aluminium), är det viktigt att förstå hur korrosion uppstår.

Rostfritt stål är en unik metall. Det bildar faktiskt ett eget lager av järn-kromoxid som förhindrar korrosion. Detta lager skyddar metallen. Dock leder starka kemikalier, salthaltiga miljöer såsom konstant exponering för saltvatten, samt skador på ytan på grund av mekaniska åtgärder såsom kapning skapa öppningar i lagret. Svetsning bryter också ner det skyddande lagret.

Metall är, till skillnad från andra metaller, unikt genom att det försöker reparera ytan naturligt genom en kemisk interaktion mellan syre i miljön och det rostfria stålet. I en perfekt värld, skulle denna naturliga reaktion bilda en ny yta med samma skydd. Eftersom vissa miljöer är fyllda med föroreningar, är resultatet långt ifrån perfekt. Dessa föroreningar ansamlas i områden där den ursprungliga järn-kromoxiden stördes.

Föroreningarna förhindrar den fullständiga interaktionen mellan syret och det rostfria stålet. Istället för att skapa en korrosionsbeständig barriär, innesluter barriären föroreningarna vilket möjliggör korrosion.

Kostnaderna för att reparera skador orsakade av korrosion är väldigt dyra. Försvarsdepartementet i USA uppskattar att det spenderar mer än 22 miljarder dollar varje år för reparation, underhåll och för att förhindra korrosion. Det är därför regeringar och företag lägger så mycket möda på att hitta metoder för att rengöra och underhålla metaller som rostfritt stål och aluminium. Ordentlig rengöring spelar en viktig roll i underhåll av metall (rostfritt stål).

Alternativ för rengöring och passivering

Det finns flera alternativ när det gäller passivering. Ultraljud, betning och elektrokemiska processer avlägsnar alla korrosiva föroreningar, vilket möjliggör återställandet av det skyddande lagret hos rostfritt stål. Dock är inte alla lämpliga eller praktiska när det kommer till rengöring och passivering av stora ytor.

Här är de två vanligaste processerna:

  • Kemisk betning
  • Elektrokemisk betning

Kemisk betning

Kemisk betning eller kort och gott betning, har länge använts för att ta bort korrosion från rostfritt stål. Processen är ganska flexibel. En kemisk betningsagent tillverkad av salpetersyra och fluorvätesyra appliceras på en yta för att avlägsna föroreningar. Fluorvätesyra avlägsnar föroreningarna medan salpetersyra hjälper till att aktivera den rostfria ytan för att främja passivering.

Tillämpningen av betningsagenten varierar beroende på storleken på ytan. Vanliga metoder inkluderar pensling eller sprutning, men för vissa användningsområden doppar man större delar eller ytor i ett stort bad fyllt med betningslösningen. Två av fördelarna med doppning är att betningslösningen kommer åt överallt på delen/ytan och täcker svåråtkomliga områden.

Trots de uppenbara bristerna föredrogs betning ofta vid rengöring av större ytor eftersom det gav snabbare resultat än andra metoder.

Betpastan är dessutom ganska verkningslös under låga temperaturer så den kan inte användas utomhus vid kall väderlek – ett annat område där elektrokemisk betning är ett bättre alternativ.

För att motverka detta, utvecklade vi InoxFURY – en maskin stark nog att matcha och överträffa snabbheten hos kemisk betning.

Betning som metod för rengöring och passivering innebär betydande faror.

Utmaningar i samband med betning

Kemikalierna som används vid betning innebär risker för både arbetare och miljö. Arbetare som utsätts för salpetersyra och fluorvätesyra i betningsagenterna riskerar skada vävnad och ben. Brännskador är smärtsamma och vanliga. Betydande skada kan orsakas på ögon, hjärta, mag- och respiratoriska system. De flesta företag som använder betningsagenter kräver att arbetare som kommer i kontakt med betpasta bär andningsmasker, heltäckande ansiktssköldar samt syrabeständiga kläder inklusive handskar, overaller och skor.

Betningsagenter innebär också miljöfara. Om de släpps ut i vattendrag såsom floder utan förbehandling, ändrar betningsagenten pH-balansen, vilket kan minska syrehalten i vattnet. Fiskar och annat djur- samt växtliv som utsätts för kemikalier kan inte bara dö, utan också föra gifterna vidare till andra djur inklusive människor om de konsumeras.

Elektrokemiska alternativ

Som namnet antyder, bygger en elektrokemisk process på både en elektrisk laddning och en kemisk reaktion. Processen ger också effektiv betning och passivering av stora ytor, men med betydande skillnader jämfört med betning. Skillnader vad gäller säkerhet och snabbhet (effektivitet).

Den elektrokemiska processen använder också en syra (elektrolyt) för att rengöra och passivera. Men, syran som används i elektrokemisk rengöring är fosforsyra, en ingrediens som används i läskedrycker. Detta innebär dock inte att du inte måste vidta försiktighetsåtgärder. Men graden av försiktighetsåtgärder är långt lägre än när man arbetar med betningsprocessen.

cleaning with inoxfury

Vid rengöring av större plåt- och stålkonstruktioner, är fördelarna hos den elektrokemiska processen ganska uppenbara.

Förutom snabbhet och säkerhet är arbetsflexibilitet en annan viktig faktor att beakta. Elektrokemisk betning är inte en stationär process utan kan göras on- och off-site, beroende på dina behov.

– Allt detta utan den omfattande skyddsutrustning och komplexa arbetsrutiner som föreskrivs för kemisk betning.

Logistiska argument är också viktiga. Eftersom föreskrifterna för hantering av betpasta är rigorösa, har företag ofta att valt att lägga ut arbetet till andra företag som har nödvändig kapacitet och arbetsstandarder.

Förutom den extra kostnaden, påverkar detta även ledtiderna negativt och försörjningskedjans flexibilitet.

Elektrokemiska betningssystem eliminerar de flesta av dessa problem. Då de i stort är ofarliga och lätta att använda kan de användas direkt efter svetsning, varhelst de behövs.

Våra nyare modeller, såsom InoxFURY, är tillräckligt kraftfulla för att framgångsrikt och snabbt eliminera alla orenheter från rostfritt stål – även på extremt långa svetsar och stora konstruktioner (tankar).

Den kemiska elektrolytlösningen i denna process aktiveras med en mild elektrisk laddning för att ta bort korrosion och främja passivering. Senaste förbättringen hos elektrokemisk teknik gör det nu möjligt att rengöra, polera och passivera stora ytor i ett steg, och göra det snabbt.

Denna nya teknik går att använda på en mängd olika svetsar såsom TIG, MIG, MMA, Stick och andra typer av svetsar. Det fungerar också på alla kvaliteter av rostfritt stål och aluminium.

Se våra Cougartron betningsmaskiner här

Loading products...

Please wait while the products load.