Bejdsning | onsdag, 14 september 2022

 

Udtrykket duty cycle eller på dansk driftscyklus bruges ofte af svejsere og dækker den procentdel af tid, som en maskine sikkert vil fungere ved en given strømstyrke inden for en 10-minutters periode.

I denne artikel vil vi behandle begrebet og gennemgå, hvordan duty cycle er relevant for bejdsning.

Hvad betyder driftscyclus?

Fælles for de fleste elektriske maskiner er, at de har en tidsgrænse, de kan fungere inden for, inden de overopheder. For at forhindre, at maskinerne overophedes, bruger svejsere (og andre industrier) udtrykket duty cycle.

Driftscyklussen hjælper dig med at bestemme, hvordan en maskine klarer sig med hensyn til output og kapacitet og vurderer dermed dens produktivitet. Begrebet kan derfor hjælpe dig med at afgøre, hvilken maskine der passer til netop dine behov.

Hvordan beregnes driftscyklus?

Hvis en maskine har en driftscyklus på 25 %, betyder det, at den kan køre med den givne strømstyrke i 2,5 minut efterfulgt af 7,5 minuts nedkøling. Hvis maskinen har 80 % driftscyklus, kan den køre i 8 minutter efterfulgt af 2 minutters afkøling.

Det er dog vigtigt at bemærke, at en maskines driftscyklus ændrer sig ved forskellige strømstyrker. En maskine kan således have 80 % driftscyklus ved 200 ampere, men når maskinen indstilles til en højere strømstyrke, vil driftcyklussen falde, fordi maskinen varmes hurtigere op ved en højere strømstyrke.

Driftscyklus bestemmes normalt ved hjælp af den europæiske standard EN60974-1, som er en bredt accepteret standard for testning og bestemmelse af duty cycle. Et af kriterierne i standarden er, at maskinen skal varmes op før testen. Ikke alle driftscyklusprøvninger udføres på denne måde, hvilket resulterer i en højere/bedre driftscyklus, som i mange tilfælde kan være misvisende.

Hvorfor ikke vælge en maskine med 100 % driftscyklus ved den højeste strømstyrke?

Du tror måske, at det at vælge en maskine med 100 % driftscyklus er den bedste løsning til enhver opgave. Men det kan også være den dyreste og mest kraftfulde maskine, hvilket ikke er relevant for alle opgaver.

Hvis du har meget krævende og store svejseopgaver, er en maskine med 100 % driftscyklus at foretrække, men til mindre opgaver er det fint med en lavere driftscyklus, da du ikke bruger fuld effekt hele tiden.

Hvorfor er driftscyklus vigtig?

Driftscyklus er vigtig for at du kan forstå din maskine korrekt, så du kan fremstille kvalitetsprodukter og prioritere din svejseplan, så du ved, hvornår du skal stoppe med at svejse.

Hvis du forstår og kender din maskines driftscyklus, forhindrer du, at maskinen overophedes og i værste fald brænder eller på anden måde tager permanent skade.  Den termiske overbelastningsbeskyttelse vil blive anvendt, når den maksimale temperatur i maskinens arbejdscyklus er nået.

Hvordan er driftscyklus relevant for bejdsning?

Duty cycle is not a term commonly used within weld cleaning, but we deal with it because many of our customers are welders and use the term frequently.

Driftscyklus er ikke et begreb, der almindeligvis anvendes inden for bejdsning, men vi beskæftiger os med det, fordi mange af vores kunder er svejsere og bruger begrebet ofte.

Her hos Cougartron har vi ikke nøjagtig data om vores maskiners driftscyklus. Primært fordi det ikke er relevant, da det er meget ualmindeligt at bejdse i lange perioder i træk (f.eks. minimum 2 timer). Dette skyldes primært at man skal stoppe og dyppe børsten ofte ved bejdsning, hvilket giver maskinen nogle pauser under processen.

Driftscyklus kan anvendes med en vis usikkerhedsmargin for at afgøre, hvilken maskine der er den rigtige til din bejdseopgave. Hvis du bejdser rustfrit stål i 4 timer hver anden uge, vil en maskine med lav driftscyklus f.eks. være fin. Hvis du derimod bejdser rustfrit stål i 7 timer om dagen, skal du bruge en maskine med 100 % arbejdscyklus, som f.eks. vores Cougartron ProPlus og Fury, der har vist 100 % driftscyklus i test.

Nedenfor finder du en sammenligning af vores maskine, så du kan vælge hvilken bejdsemaskine, der passer til dine behov.

Du er velkommen til at kontakte os for at få rådgivning om din bejdsning.

duty cycle weld cleaners