Märkning & Etsning | fredag, 29 mars 2019

Termer såsom “märkning” och “etsning”’ används ofta synonymt för att beskriva flera relaterade processer.

För att vara noggranna, kommer vi skilja dem åt och definiera dessa aktiviteter på följande sätt:

  • Slutresultatet vid märkning är ett mörkt avtryck på metallytan
  • Etsning tar bort en liten del av ytan för att visa önskat (vitaktigt) mönster.

Vid den elektrokemiska metoden, utförs båda operationerna med en svag elektrisk ström (AC/DC) och milda elektrolytiska syror. Resultaten är tydliga och permanenta.

Då märkning och etsning i stort är mycket lika, kan vi säkert dra slutsatsen att de nedan nämnda fördelarna avser båda aktiviteterna.

Anledningen att vi listar dessa fördelar är att belysa några vanliga missuppfattningar kring den elektrokemiska processen.

Utan större omsvep så ser ni nedan 3 praktiska fördelar med elektrolytisk märkning och etsning som man bör överväga vid val av utrustning för sin produktion.

1. Rimliga kostnader och kostnadseffektivitet

Kostnaderna för inköp och underhåll av utrustning är troligen högt på listan över dina avväganden vid val av olika märkningsmetoder, och med all rätta. Länge har även de enklaste uppgifter krävt dyr och komplicerad utrustning. Inte nu längre.

Till skillnad från inköp av laser- och bläckstråle-maskiner kan inköp av elektrolytisk utrustning ses som en låg investeringskostnad. Förbrukningskostnaderna är också minimala eftersom de i allmänhet bara innefattar de billiga vätskorna.

Kostnaderna för andra förbrukningsmaterial och reservdelar är också försumbara.

Som en metod på frammarsch ifrågasätter en del kvaliteten hos elektrolytisk märkning. Men resultatet som uppnås med denna metod är på inga sätt underlägsen de resultat som uppnås med andra metoder. Tvärtom överträffar de ofta dem vad gäller kvalitet och konsekvent resultat.

Det hela bygger på produktionsmodellen. Elektrolytisk märkning är en manuell process och är därför inte anpassad till automatiserad produktion som kräver extremt dyr utrustning. Den är bättre lämpad för ett mer flexibelt sätt att arbeta.

Metoden är därför perfekt för hobbyändamål, inte bara industriella proffs. Skulptörer, knivmakare och andra hantverkare kan nu märka sitt arbete utan dyra investeringar och behöver inte kämpa med ineffektiva egna lösningar. Allt utan att offra kvaliteten.

Möjligheter och utbildningskostnader är andra viktiga faktorer att beakta. Mer komplexa datorbaserade system svårare att använda så du måste också tänka på kostnaden för utbildning av personalen. Detta är inte nödvändigt när det gäller elektrokemiska märksystem, vilket leder oss till vår nästa punkt.

2. Enkel process och användarvänligt

Förutom en svag elektrisk ström och milda och ofarliga syror utförs märkningen med hjälp av engångs- eller återanvändbara schabloner. Det är enkelt att använda stencilerna för engångsbruk. Oftast använder man en vanlig etikettskrivare.

Innan du börjar din märkning är det viktigt att metallytan är rengjord från fett och andra föroreningar, så att du inte får problem när du arbetar.

Därefter applicerar man lämplig vätska och placerar stencilen på önskad plats. Olika metallytor kräver användning av lämpliga och specialutvecklade vätskor för optimalt resultat. Exempelvis skulle vi använda vår CGT-S1 etsningsvätska vid arbete med rostfritt stål.

Med stencilen på plats, kan vi börja använda märkningshuvudet för att utöva tryck och leda elektricitet till arbetsstycket.

När detta är klart, är det enda som återstår att neutralisera ytan ordentligt så att dess pH neutralitet är återställd.

Processen är otroligt enkel, även nybörjare kan snabbt behärska dess grunder. Vi demonstrerar stegen i videon nedan:

Som stöd till videon, är processen uppdelad nedan i fem enkla punkter:

  1. Utskrift av stencil
  2. Ytbehandling (snabb rengöring)
  3. Vätskeapplikation och positionering av stencilen
  4. Etsning/märkning med hjälp av elektrodhuvudet
  5. Ytneutralisering när märkningen/etsningen är klar

3. Ökad flexibilitet i arbetet

Det fina med att använda utrustning för elektrokemisk märkning är att du inte är bunden till din arbetsstation.

Eftersom det endast innehåller ett fåtal komponenter, är hela installationen lätt och kan enkelt flyttas till valfri plats. Du kan använda den både off- och on-site, var du än har tillgång till stabil strömförsörjning.

Detta inkluderar professionella verkstäder, garage och även din egen bakgård.

Videon nedan visar alla delar hos MK12 startpaket, inklusive en praktisk väska som gör det möjligt att enkelt flytta maskinen från en arbetsplats till en annan.

MK12 är vår snabba, praktiska och effektiva märknings- och etsningsmaskin för rostfritt stål, aluminium, mässing och andra metallytor.

 

 

Du kan också läsa mer om alla våra maskiner:

Loading products...

Please wait while the products load.