COUGARTRONMASKINER & UTRUSTNING - ELEKTRONIK, MONTERING OCH SÄKERHET

MASKINENHET

Vilken typ av uttag ska jag använda? Kan era maskiner köras på en alternativ strömkälla (generator)?

Våra maskiner är avsedda för verkstadsbruk men du kan även bruka dem med hjälp av en generator.

Hur stor ineffekt kräver era maskiner?

Detta beror på maskinen. InoxFury kräver 16 ampere för 230V-modellen och 32 ampere för 110V-modellen. Alla andra enheter använder standard 5Amp.

Kan jag få en elektrisk stöt?

Ja, som är fallet med de flesta elektriska maskiner om du inte använder dem på rätt sätt. Om du följer anvisningarna och använder rekommenderad PPE-utrustning kommer du dock aldrig att få en elektrisk stöt.

Vad är era maskiners tjänstgöringscykel? Vi gör en hel del betning, hur länge kan jag använda era maskiner vid varje tillfälle?

Tjänstgöringscykeln beror på maskinen och materialets tjocklek. Under rätt förhållanden har alla Cougartron-maskiner en 100% tjänstgöringscykel.

Vad gör jag om maskinen blir överbelastad?

Detta händer sällan eller nästan aldrig. Men om det gör det, är det på grund av en av nedan två orsaker:

  1. Du använder maskinen felaktigt. Se bruksanvisningen som medföljer i startpaketet.
  2. Du använder fel maskin för uppgiften. Våra mindre enheter är inte konstruerade för tjocka material. Men om maskinen blir överbelastad, kan du helt enkelt stänga av den i några minuter så att den får svalna innan du fortsätter arbeta.

Jag svetsar ofta på olika platser, är era maskiner tillräckligt lätta för att bäras runt?

Våra maskiners vikt varierar från 4 kg (InoxPower & InoxMuscle) till 32 kg (InoxFURY). Alla är lättransporterade och kan användas där du behöver dem. Cougartron InoxFURY, som vår tyngsta betningsmaskin, är också utrustad med punkteringssäkra hjul och ett praktiskt infällbart handtag för enklare hantering.

Jag arbetar i en stökig miljö — vad händer om maskinen kommer i kontakt med vatten eller fett?

Insidan av Cougartron betningsmaskiner är skyddade inuti ett slitstarkt, stänksäkert plasthölje. Detta kommer, i de flesta fall, att förhindra att vatten tränger in och andra flytande material når känsliga inre komponenter.

Du måste dock se till att din maskin aldrig är nedsänkt i eller utsätts för rinnande vatten. Det är särskilt viktigt att hålla anslutningspunkterna rena och välskötta.

Underhållsschemat som hittas i bruksanvisningen måste följas.

Var hittar jag instruktioner om hur man startar och använder sin utrustning?

Våra startpaket innehåller tryckta snabbstartguider, bruksanvisningar, samt USB-enheter med viktiga dokument i digital form.

Om du har några tvivel eller frågor om hur du ska använda och underhålla din maskin kan du alltid kontakta oss på sales@cougartron.com eller slå oss en signal. Om du köpte din maskin av en lokal distributör kan du kontakta dem direkt.

Behöver jag specialutbildning för att kunna använda era maskiner?

Att använda vår utrustning är enkelt, även för nybörjare. Du behöver bara följa de bruksanvisningar som levereras tillsammans med maskinerna och vid behov, titta på våra användbara demovideor.

Har maskinerna rökutsug?

Den elektrolytiska processen producerar endast en liten mängd rök och ångor. Av denna anledning är maskinerna inte utrustade med ett system för rökutsugning.

Ångorna är inte giftiga eftersom de innehåller huvudsakligen vattenånga, men du måste se till att ditt arbetsområde alltid är välventilerat. Om du inte arbetar i ett välventilerat utrymme bör du alltid bära en mask (vilket också noteras inom våra säkerhetsdatablad).

Har maskinerna vätskematning?

Nej. Vi har hållit utrustningen enkel för att säkerställa att det finns minsta möjlighet till fel.

Om min maskin går sönder, vad är det första jag behöver göra?

Du kan kontakta din lokala distributör eller kontakta oss direkt via telefon, e-post, eller genom att använda formuläret för maskinreparation som finns här. Se till att grundläggande felsökning har gjorts (kontrollera t.ex. om din enhet är ordentligt ansluten till en strömkälla, se till att anslutningarna är rena, etc).

BORSTAR

Medföljer även borstar när jag köper en av era maskiner?

Ja, alla maskinpaket från Cougartron innehåller borstpaket för att komma igång med effektiv betning.
Se till att du tittar på beskrivningen på respektive maskins produktsidor för att se hur många penslar som medföljer i ett paket. Du kan alltid beställa fler penslar via https://cougartron.com/sv/produkt-kategori/betning/borstar-for-betning/ eller från din lokala återförsäljare

Kan jag använda vilken borste som helst tillsammans med Cougartron betningsmaskiner eller måste de strikt levereras av er?

Alla våra borstar är utformade för att ge optimal prestanda när de används med resten av vår utrustning. Man kan bara använda Cougartron-producerade betningsborstar i kombination med våra borstadapatorer och höljen.

Om man använder annan utrustning från andra leverantörer än Cougartron i kombination med våra maskiner omfattas de inte längre av vår garanti.

Är era borstar (t.ex. Powerbrush) kompatibla med alla betningsmaskiner?

Detta beror i slutänden på maskinens uteffekt. Till exempel är Cougartron Powerbrush kompatibel med alla betningsmaskiner som kan arbeta på 0-30 Ampere. InoxFURY kan ge en mycket högre strömstyrka (upp till 200 Ampere) så vi rekommenderar alltid att du använder en specialutvecklad InoxFURY 200A trippelborste i kombination med denna maskin.

Här är några av de regler som ska följas:

  • Cougartron Powerbrush – Används vid 0-30 Ampere med Cougartron InoxPower, InoxMuscle, Plus, och ProPlus.
  • Cougartron Superbrush med hexkrymp – Används vid 30-80 Ampere med ProPlus och InoxFURY
  • Cougartron InoxFURY 200A-borste – Används vid 80-200 Ampere med InoxFURY

Hur hållbara är era borstar? Måste jag byta ut dem ofta?

Vi gjorde några grundläggande beräkningar här och fann att man till exempel kan rengöra ~ 2500 m av rostfria svetsar med hjälp av ett 10-pack av våra Powerbrush-borstar. Din faktiska borstförbrukning varierar dock alltid beroende på din produktion. Exempel på detta är svetstyp, svetsfärg, önskad finish etc. Se även denna användbara video om hur man utökar våra borstars livslängd.

Använder jag olika borstar för betning och polering eller är de multifunktionella?

Alla borstar från Cougartron kan användas för betning (passivering) och elektropolering.

VÄTSKOR

Era vätskor kallas också för “syror” — är de farliga? Kommer de att skada min hud eller mina kläder?

Inte alla syror är lika giftiga eller giftiga överhuvudtaget. Till exempel är betningspastan mycket giftig på grund av dess ingredienser (fluor- och salpeterkemikalier).

Å andra sidan finns det syror som klassificeras som frätande och de som är kända som irriterande. Vår CGT-550 betningsvätska klassificeras som korrosiv syra.

Genom dess ingredienser och styrka, är det likt din vanliga rengöringsmedel och kan orsaka lindriga skador på känslig hud vid felaktig användning. CGT-350 är ännu mildare och orsakar endast mindre irritation om det kommer i överdriven kontakt med din hud.

Alla sura egenskaper hos våra vätskor neutraliseras med korrekt tillämpning av neutraliserande vätskor (CGT-N1, CGT-N5) efter att betningen är klar.

Hur är det med ångorna, är de säkra att andas in?

Överdriven inandning av alla typer av kemiska ångor kan leda till mild yrsel, irritation och liknande biverkningar. Men elektrolytiska betningsvätskor är betydligt säkrare vilket innebär att, inom rimliga gränser och rätt personlig skyddsutrustning, är ångorna ofarliga.

För säkerhets skull rekommenderar vi alltid att du arbetar i ett väl ventilerat utrymme om du tänker använda vår utrustning under en längre tid.

Är elektrolytiska vätskor annorlunda än betningspasta?

Betningspasta innehåller normalt farliga syror såsom salpeter och fluorvätesyra som har visat sig skadliga för både den mänskliga kroppen och miljön. De kan tränga in i huden och orsaka betydande skador på ben och inre organ. Å andra sidan, elektrolytiska vätskor är gjorda av livsmedelsklassade fosfor-baserade föreningar som utgör ett betydligt mindre hot mot din hälsa.

Vilka är kraven för avledning av avloppsvatten?

Inget onödigt avfall skapas under den elektrolytiska betningsprocessen.

Det beror dock till viss del på användaren. Om rengöringen hanteras korrekt, resulterar det i mycket lite avloppsvatten. Detsamma gäller neutralisering – om du tillämpar en neutraliseringsvätska på rätt sätt, kommer du inte att behöva hantera någon avfallssyra.

Vi rekommenderar också alltid att du talar med ditt lokala avfallshanteringsbolag för att säkerställa att du efterlever lokala säkerhets- och rättsliga standarder.

Vilken typ av skyddsutrustning behöver jag ha på mig? Är handskar nödvändiga?

Jämfört med andra lösningar för industriell betning och passivering är våra vätskor mycket säkrare och utgör inget verkligt hot.

Emellertid rekommenderas det alltid att man skyddar sina ögon och hud från kontakt med alla typer av kemikalier. Därför bör du överväga att använda skyddshandskar och skyddsglasögon.

Hur snart ska syran tas bort och neutraliseringsvätskan appliceras efter att rengöringen är klar?

Elektrolytiska syror är milda och kommer inte att skada stålets yta om du inte tar bort dem omedelbart efter betning.

Vi rekommenderar dock att du applicerar neutraliseringsvätskan så snart som möjligt för att återställa ytans pH-neutralitet och förhindra uppkomsten av karakteristiska vita syrafläckar.

Helst bör du torka ytan med en ren trasa före och efter generös applicering av den neutraliserande vätskan.

Klicka här för att se vår detaljerade guide för korrekt ytneutralisering efter betning.

Behöver jag använda både betningssyra och neutraliseringsvätska varje gång?

De neutraliserande vätskornas roll är att avlägsna alla syraspår från ytan och att återställa dess pH-neutralitet.

De förhindrar även risken för att vita fläckar uppträder på rostfritt stål efter den elektrolytiska behandlingen. Dessa fläckar är ett resultat av syran torkar på ytan.

Därför är det lämpligt att alltid behandla ytan med en neutraliseringsvätska efter att du är klar med betning, polering och märkning.

Kan man använda samma vätska för rengöring och polering?

CGT-550 är den vätska som kan användas vid både betning och elektropolering.

CGT-350 är en vätska för enbart rengöring.

Vad är skillnaden mellan CGT-350 och 550?

CGT-350 är en mildare version av vätskan CGT-550 och rekommenderas för svetsar och ytor som inte är kraftigt oxiderade och förorenade. Till skillnad från sin starkare motsvarighet

är CGT-350 inte lämplig för elektropolering. CGT-350 klassificeras också som icke-farlig vätska och kan transporteras med flyg.

Kan jag byta ut neutraliseringsvätskan mot vatten?

Nej, vattnet har inte de nödvändiga kemiska egenskaperna för framgångsrik ytneutralisering.

Var kan jag få tag på vätskornas säkerhetsdatablad (MSDS)?

Alla säkerhetsdatablad hittas enkelt på Nedladdningscentret på vår hemsida.

Om någon av säkerhetsdatabladen saknas på ditt språk kan du alltid kontakta oss på sales@cougartron.com så kommer vi att göra vårt bästa för att du så fort som möjligt får korrekt dokumentation.

 

Hur länge räcker mina betningsvätskor? Måste jag ofta fylla på dem igen?

Enligt våra beräkningar, räcker 5 liter av vår CGT-350 betningsvätska till att rengöra ~ 1500 m rostfria TIG-svetsar. Siffran är bara ett löst riktmärke eftersom din faktiska förbrukning i slutändan påverkas av en mängd olika faktorer inklusive svetsstorlek, svetstyp, ståltyp, borsttyp, maskinmodell, samt dina arbetsvanor.

Din förbrukning kan vara lägre eller högre än det som anges ovan.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV UTRUSTNING

Hur ska jag rengöra maskinenheten? Kan jag använda rinnande vatten?

Maskinerna ska hållas rena så mycket som möjligt. Vi rekommenderar att särskild uppmärksamhet ägnas åt kablarnas anslutningspunkter. För att rengöra maskinen ordentligt, torka av den med en trasa som har fuktats med neutraliseringsvätska.

Måste jag rengöra varje del av utrustningen efter varje användning?

Du bör rengöra dina borstar (samt hölje och skaft) efter varje användning. Detta kommer att öka livslängden på delarna och du kommer att minska dina kostnader på lång sikt. Klicka här för att läsa mer om korrekt rengöring och underhåll av borstarna.

Var och hur förvarar jag mina borstar?

Efter tvätt och torkning av dina borstar, förvara dem alltid i sin ursprungliga behållare. Se till att de skyddas mot korskontaminering och inte utsätts för fukt.

Hur förvaras vätskor — finns det några temperaturkrav?

Vätskorna ska förvaras på en sval och torr plats, där de är skyddade från direkt solljus. De bör inte utsättas för frost eftersom detta kan påverka vätskans prestanda.

Hur underhåller jag betningsborsten?

Betningsborstar och borsttillbehör som höljen och skaft ska rengöras efter varje användning. Helst bör de rengöras under rinnande vatten. När du är klar, förvara dem i sin originalförpackning eller i en torr och säker behållare. Titta på vår video och läs mer om hur man kan förlänga borstarnas livslängd här.

BETNING OCH PASSIVERING (TEORI OCH PROCESS)

Är inte elektrolytisk betning långsammare än betningspasta?

Inte nu längre. Vi erbjuder nu maskiner som kan rengöra svetsar snabbare (och säkrare) än betningspastan.

Det tar vanligtvis allt från 30 minuter till 2 timmar för betningspastan att ge resultat efter applicering. Sedan måste du också ta bort all kvarvarande pasta och rengöra ytan. Beroende på resultatet kan du också behöva manuellt efterbehandla. En annan sak att ha i åtanke är storleken på den del du rengör. Om den är stor och man måste förflytta den till ett anvisat område för rengöring, måste man även överväga transporttiden.

Som jämförelse rengör och passiverar Cougartron-metoden omedelbart ytan och kan även utföras direkt efter svetsningen, medan svetsen fortfarande är varm.

Kan er utrustning användas i livsmedels- och dryckesindustrin?

Ja, elektrolytisk betning är lämplig för ytor och konstruktioner avsedda för transport och förvaring av mat och dryck.

Deformerar era maskiner stålytan?

Den värme som alstras vid den elektrolytiska processen är inte tillräckligt stark för att påverka ytan på detta sätt. Ingen ytdeformation sker.

Är er rengöringsmetod verkligen lika effektiv som slipning och mekanisk polering?

Den är ännu mer effektivt eftersom den garanterar både (åter)passivering och rengöring av ytan. Processen är mindre krävande och utan buller och vibrationer.

Hur vet jag om jag använder rätt ströminställningar?

Detta beror på materialet du rengör. Ju tjockare material och/eller mörkare svets, desto mer strömstyrka behöver du.

Kan jag rengöra både TIG- och MIG-svetsar med hjälp av er utrustning?

Cougartron ProPlus och InoxFURY kan rengöra både rostfria TIG & MIG-svetsar. De andra modellerna (InoxPower, InoxMuscle och Cougartron Plus) är lämpliga för TIG-svetsrengöring.

Ni nämner ofta rostfritt stål, är detta den enda metalltyp som kan behandlas?

Detta är det material vi fokuserade på när vi utvecklade våra produkter. Men i princip kan vi rengöra alla ledande metallytor på grund av den elektrolytiska processens natur.

Några av våra kunder har använt Cougartron-utrustning på konstruktionsstål, koppar, aluminium, mässing och andra metaller.

Men våra maskiner är främst avsedda för rostfritt stål och vi garanterar 100% lyckat resultat endast när det gäller denna typ av metallyta.

Vad betyder det när ni säger att era maskiner kommer att rengöra och passivera ytan “i ett svep”?

Processerna sker samtidigt vid elektrolytisk betning. Genom att avlägsna kontaminering från ytan återställer vi samtidigt dess skyddande passiva skikt på grund av den unika kombinationen av el och vätska.

Jag upplever en hel del problem med missfärgningar på mina svetsar, kan era maskiner hjälpa?

Cougartron betningsmaskiner kommer effektivt att ta bort alla former av missfärgningar som uppstår efter TIG- och MIG-svetsning. Ljusare färger såsom gult är lättare att rengöra och du kan använda alla våra betningsmaskiner för att effektivt ta bort dem om de uppstår efter TIG-svetsning. Mörkare färger som uppstår på MIG-svetsar behandlas bäst med antingen ProPlus eller Cougartron InoxFURY. Våra maskiner tar även bort ytrost från äldre svetsar.

Jag svetsar en hel del rör, kan jag fortfarande använda Cougartron-maskiner eller passar de enbart metallplåt?

Du kan använda vår utrustning för att rengöra svetsar på både plåt och rör. Med vår Pipebrush PRO, kan du rengöra insidan av rör.

Hur ofta måste jag doppa borsten när jag rengör mina svetsar?

När du börjar se överdrivna överslag på borstens spets, är det dags att doppa igen.

När det inte finns tillräckligt mycket vätska i borsten, minskar svetsrengöringens prestanda och borsten börjar att bränna. Borsten ska alltid vara våt under betning.

Vad exakt är "CougarSense"?

CougarSense är Cougartrons egenutvecklade CPU-baserade strömkontrollteknik vilket gör det möjligt för användaren att exakt styra den elektriska ström som skickas till betningsborsten.

Kan jag rengöra SS Duplex-svetsar med er utrustning?

Cougartron ProPlus och InoxFURY är båda kapabla att rengöra och passivera rostfria Duplex TIG-svetsar. Men om du arbetar med kraftigt oxiderade MIG-svetsar är InoxFURY den enda maskinen som kan ge önskat resultat.

Hur snart ska jag rengöra mina svetsar efter att svetsningen är klar?

Ju förr, desto bättre. Korrosion och andra former av kontaminering kan uppstå ganska snabbt så det är alltid bäst att skydda ytan så snart som möjligt. Du kan börja rengöra även om området fortfarande är varmt efter svetsning, våra kolborstar kan hantera värmen.

Kan jag använda Cougartron-maskiner för att rengöra inuti hörn och trånga områden?

Med hjälp av rätt borstuppsättning, är det möjligt att nå mycket trånga områden och hörn och att framgångsrikt rengöra svetsar i sådana områden. Det finns ett enormt utbud av tillgängliga borsttillbehör, inklusive våra användbara vinkeladaptrar.

Kan jag använda Cougartron för rengöring före svetsning?

Ja – Cougartron-maskiner tar bort alla spår av fett, olja och självhäftande material från ytan. Detta har en positiv effekt på svetskvaliteten och gör efterbehandlingen ännu mer effektiv.

MÄRKNING (TEORI OCH PROCESS)

Vilka metalltyper kan märkas med märkningsmaskiner från Cougartron?

Rostfritt stål, konstruktionsstål, aluminium, koppar, zink, mässing, nickel, titan och nästan alla andra ledande metallytor.

Om du däremot önskar märka en metallyta som inte finns på denna lista, kontakta oss innan för en anpassad lösning.

Tar elektrolytisk märkning bort något av stålytan?

Nej, elektrolytisk märkning lämnar ett mörkt avtryck på ytan utan att ta bort något av materialet. Märkena är oftast bara 0,0254 mm djupa.

Kommer jag även att kunna märka rör eller böjda ytor?

Självklart. Du kan märka på en mycket liten radie också, men du måste se till att du faktiskt kan placera stencilen på ytan du vill märka.

Hur hårt ska jag trycka vid märkning?

Det är inte nödvändigt att trycka hårt. Använd en fast hand så att strömmen kan passera genom vätskan över hela märkningselektrodens yta.

Hur permanenta är elektrolytiska märkningar? Lossnar de lätt?

Elektrolytiska märkningar är extremt hållbara och permanenta. Praktiskt talat, är det enda sättet att ta bort dem helt att också ta bort en del av ytan med hjälp av en vinkelslip. En rengöringssvamp tar bort märkets mörka yta, men märkningen i metallen är fortfarande synlig.

Jag smider i rostfritt som hobby, kan jag använda er utrustning för att dekorera dem med en anpassad logotyp (tillverkarens märke)?

Ja, vår MK12-märkningsmaskin är ganska användbar när det gäller logotypmärkning på olika typer av rostfria ytor. Du finner några exempel här.

Jag är inte säker på vilken stencil jag bör använda. Hur kan jag vara säker?

Vi erbjuder olika stencilbredder beroende på storleken på den märkning du behöver.

Så om du har bokstäver med 1,27cm höjd, har vi ett tejp som är 1,77 cm brett.

Det största tejp vi för närvarande erbjuder är runt 10 cm brett.

Kan jag använda en av Brother-skrivarna för märkning?

Nej, skrivarna används för att skriva ut dina egna stenciler, som sedan placeras på arbetsytan.

Hur länge varar märkningsvätskor? Hur många märkningar kan jag göra med en enda flaska?

Detta beror på stencilens/ytans storlek. Du bör dock kunna göra minst 250-400 märkningar med en 0,5L flaska av vår CGT-S1-märkningsvätska.

Kan jag använda MK12-maskinen för att både märka och etsa ytan?

Ja, du kan köpa en adapter som omvandlar MK12 från en märkningsmaskin till en etsningsmaskin. (WELC4079)

Några av mina märken har bleknat efter att ha använt er utrustning, vad kan problemet vara?

Filten måste vara blöt hela tiden under märkningen. Detta säkerställer att dina märken förblir skarpa och permanenta.

Vad är skillnaden mellan kolfilten och den vita filten?

Den vita filten levereras som standard och räcker för de flesta applikationer. Kolfilten används för höga volymer och märker snabbare. Den används också i situationer när du behöver märka stora ytor.

Det är dock viktigt att alltid använda det gula membranet tillsammans med kolfilten. Annars kan stencilen skadas.

Måste jag neutralisera ytan även efter märkning?

Ja, ytneutralisering är nödvändig efter varje syrabaserad process. Det lämnar också ytan ren.

Jag köpte en av era betningsmaskiner, hur kan jag använda den för att märka på rostfritt stål, som ni annonserar?

Du måste köpa ett märkningspaket som är kompatibelt med din betningsmaskin för att börja märka.
Det grundläggande etsningspaketet kan användas med alla maskiner. Om du köpte din ProPlus före november 2019, behöver du ett annat märkningspaket som kallas etsningspaket med fotpedal. Klicka här för att se hur märkningsprocessen går till när man använder en betningsmaskin.

Har ni en handledning som visar steg-för-steg hur man använder er MK12-maskin?

Du kan läsa bruksanvisningen som medföljer MK12-maskinen eller titta på en av våra användbara demovideor.

Var får jag tag på märkningsstencilerna?

Märkningsstenciler är antingen för engångsbruk (utskrivna med hjälp av en av etikettskrivarna som finns på vår hemsida) eller återanvändbara (tillverkade av Cougartron enligt din design och specifikationer).

Allt du behöver göra är att skicka designfilen till sales@cougartron.com. Filen kan vara i vilket format som helst så länge upplösningen är bra. Vanliga filtyper som vi accepterar är jpeg, png, pdf och så vidare.

Jag gjorde ett misstag med ett av mina mönster, vad är det bästa sättet att ta bort ett märke från ytan?

Enda sättet är att slipa bort märket. Se alltid till att du placerar stencilen på rätt plats på ytan innan märkning. Om du oroar dig för att stencilen kommer att röra på sig, kan du fixera den på plats med lite tejp.

Är elektrolytiska märken livsmedelssäkrade?

Ja, de är livsmedelssäkra på rostfria ytor.

Kan jag märka på målade ytor, såsom på en bil?

Färgen kommer att blockera ytans elektriska ledningsförmåga och förhindrar därmed korrekt märkning. Metallen måste tas bort helt för att processen ska fungera.

Kan jag märka på anodiserad aluminium?

Nej, den anodiserade ytan är inte tillräckligt ledande för att märkningen ska lyckas.

Kan jag skapa olika färgmärkningar med hjälp av era maskiner?

Inte för tillfället. Du kan antingen skapa svarta (mörka) märken eller vita etsningar.

Jag måste märka baksidan av en klocka. Kan jag använda er utrustning för att märka på en så liten yta?

Ja, storleken är inget problem. Du behöver bara se till att ytan inte är belagd eftersom detta minskar den elektriska ledningsförmågan. Dessutom måste klockan vara vattensäker eftersom du kommer att använda märknings- och neutraliseringsvätskor under processen.

ELEKTROPOLERING (TEORI OCH PROCESS)

Hur aktiverar jag polerfunktionen när jag använder era maskiner?

Polerläget aktiveras med hjälp av rätt knapp på kontrollpanelen på din maskinenhet.

Kan jag använda alla betningsmaskiner Cougartron för att polera rostfritt stål?

Bortsett från InoxPower, kan du använda alla andra Cougartron betningsmaskiner för att polera rostfria ytor.

Vad är den faktiska skillnaden mellan betnings- och poleringsläget? Tar båda bort rost?

Till skillnad från betning som inte förändrar ytan, tar elektropolering bort ett mikroskopiskt skikt från ytan, vilket minskar ojämnheter på ytan. Om du elektropolerar tillräckligt länge får du till slut en spegelblank finish. Elektropolering ökar det passiva skiktet och skyddar ytan från korrosion. Båda metoderna tar bort ytrost.

Kan jag polera ytan utan att rengöra den först?

Ja, det är möjligt. Men beroende på hur smutsig ytan verkligen är, får du snabbare resultat om du först rengör den innan polering.

Kan jag uppnå spegelblank finish med era maskiner?

Ja, men tänk på att detta tillvägagångssätt inte rekommenderas för stora områden eller mycket grova ytor. Denna typ av finish uppnås om du använder polerläget under en längre tid.

Måste jag använda en helt ny borste när jag byter till polerläget?

Nej, det behövs inte. Du kan använda samma borste och samma vätska (CGT-550). Skillnaden mellan polering och rengöring beror på förändring av elektrisk ström.

Måste jag neutralisera ytan efter elektropolering?

Ja, ytan måste neutraliseras efter polering då vi använder samma typ av vätska som vid rengöring. Detta tar bort alla syrarester som återstår efter användning av polervätskor.

Deformerar elektrolytisk polering ytan?

Nej, ytan deformeras inte på något sätt.

Vilka metalltyper kan poleras med hjälp av er utrustning?

Du kan bara använda Cougartron-maskiner för att polera rostfria ytor.

Jag måste polera flera större metalldelar. Förlorar jag mycket tid om jag använder er utrustning?

För större delar är det ofta mer effektivt att elektropolera dem i ett bad. Vår metod är avsedd för mer lokaliserat eller avhjälpande arbete.

INKÖPS-, FRAKT- OCH RETURPOLICY

Kan jag köpa alla era produkter på nätet?

Ja, alla Cougartron-maskiner, förbrukningsvaror och tillbehör finns tillgängliga online.

Måste jag registrera mig för att handla på er hemsida?

Du behöver inte registrera dig för att beställa från vår webbutik. Detta begränsar dock antalet möjliga betalningsalternativ.

Måste jag betala omedelbart eller efter att jag har fått beställningen?

Såvida du inte har ett företagskonto kommer du inte att kunna slutföra beställningsprocessen utan att betala i kassan.

Min beställning misslyckades, vad ska jag göra?

Kontrollera att all information du lämnat vid beställningen är 100 % korrekt.
Adressen och postnumret måste vara giltiga för att systemet ska kunna beräkna fraktavgiften på rätt sätt.
Om processen misslyckades under betalningen, kontrollera saldot på ditt kreditkort eller rådfråga din bank för mer information.

Om problemet kvarstår, kontakta oss så gör vi vårt bästa för att undersöka situationen så snart som möjligt.

Erbjuder ni bara markfrakt?

Vi erbjuder olika fraktalternativ beroende på var du befinner dig. Några av dem är lokal upphämtning, GLS och DHL (olika alternativ).

OBS: Vår betnings- och poleringsvätska CGT-550 kan endast levereras med marktransport inom Europa. Om du befinner dig utanför Europa, vänligen överväg istället CGT-350 eller kontakta oss för hjälp med att hitta din lokala distributör.

Vilka betalningsalternativ finns i kassan?

Kreditkortsbetalning – tillgänglig för gäster och registrerade användare.

Fakturabetalning – endast tillgänglig för registrerade användare med ett godkänt företagskonto.

Klicka här för att se vår detaljerade guide om att ansöka om ett företagskonto.

Kan jag spåra mina order?

Du får ett e-postmeddelande när vi har behandlat din beställning. Om du inte får detta inom 24 timmar, vänligen kontakta oss på sales@cougartron.com.

Hur returnerar jag en maskin?

Du kan kontakta oss på sales@cougartron.com för att inleda processen och rådgöra med våra teammedlemmar.

MASKINSERVICE, SUPPORT OCH GARANTIER

Vad är det första jag behöver göra om min maskin går sönder?

Du kan kontakta din lokala distributör eller kontakta oss direkt via telefon, e-post, eller genom att använda formuläret för maskinreparation som finns här. Se till att grundläggande felsökning har gjorts (kontrollera t.ex. om din enhet är ordentligt ansluten till en strömkälla, se till att anslutningarna är rena, etc).

Hur lätt är det att byta skadade maskindelar?

Detta kan ordnas av din lokala distributör eller av ett av våra reparationscenter.

Hur länge måste jag vänta på att min maskin ska lagas?

Detta beror på problemet, men normalt är det avklarat inom 24-48 timmar. Vid vissa tillfällen kan du få en ersättningsmaskin tills din enhet är helt reparerad.

Kan ni hämta en trasig maskin och sedan returnera den till samma adress?

Ja, vi kan anordna det. Om maskinen ligger utanför garantin, debiterar vi frakten till självkostnadspris.

Hur lång är garantin?

Garantin räcker i ett år. Genom att registrera din maskin kan du gratis förlänga garantin till två år. Du hittar anmälningsblanketten här.

Läs våra garantivillkor här.

Vad händer om min maskin går sönder efter att garantin har gått ut?

Vi kan fortfarande reparera din maskin – på egen bekostnad.

Jag har problem med att använda er utrustning. Vad är det snabbaste sättet att nå er?

Du kan besöka vår kontaktsida och lämna dina uppgifter (telefonnummer och e-post). Vi kommer att försöka kontakta dig så snart som möjligt. Du kan också ringa oss under ordinarie kontorstid:

Öppettider – 8-17 (GMT+1) måndag – fredag (förutom helgdagar)

Stängt lördagar

Stängt söndagar