Ask Cougartron | Neutralisering | Betning | fredag, 12 april 2019

Neutralisering och varför det är nödvändigt efter elektrolytisk betning

Elektrolytisk betning görs med hjälp av fosfor-baserade syror som tar bort orenheter från rostfritt stål och andra metallytor efter svetsning med hjälp av elektricitet.

Även då betningsvätskorna är milda resulterar de ofta i igenkännliga vita syramärken som uppstår på metallytan om de inte korrekt neutraliseras. Neutralisering är en kemisk process där pH-värdet är balanserat.

white acid stains

Efter betningsprocessen, är det viktigt att återställa syrabalansen på metallytor och svetsar på grund av:

  • Kosmetiskt utseende – beläggning av vita syramärken på metallytor ser slarvigt och oattraktivt ut, vilket är särskilt viktigt när det gäller metaller som är kända för sitt attraktiva utseende (t.ex. rostfritt stål).
  • Lagstadgade föreskrifter – i många situationer, kräver bestämmelser att ytor som är i direkt kontakt med mat eller vatten är fria från syra. Detta gäller även andra material och varor som är känsliga för syror.

Fördelarna med processen är många men hur neutraliseras rostfria svetsar ordentligt? Nedan diskuterar vi fel och rätt sätt.

Neutralisering – på fel sätt

Neutralisering kräver användning av särskilda neutraliseringsvätskor som vanligen appliceras på ytan med hjälp av en spruta. Men, många industriella proffs applicerar dock neutraliseringsvätskan omedelbart efter att svetsningen har rengörts med en borste.

Så processen ser ungefär ut så här:

  1. Rengöring av svetsen med borste och syra/vätska
  2. Applicering av neutraliserande vätska
  3. Avtorkning av ytan med en trasa

När neutralisering görs på detta sätt, finns en möjlighet att syran inte tas bort helt. Mängden neutraliseringsvätska som appliceras måste vara större än mängden syra som finns på ytan för att processen ska lyckas.

Istället rekommenderar vi en snabbare och en mer kostnadseffektiv metod för att neutralisera rostfria svetsar och ytor.

Neutralisering – på rätt sätt

Huvudaspekterna i processen är desamma – den enda förändringen avser tidpunkten för appliceringen av neutraliseringsvätskan.

Den rätta neutraliseringsprocessen bör således bestå av följande steg:

Steg 1: Rengöring av svetsen med borste och syra/vätska

Betningsborsten används för att applicera rengöringsvätska på metallstycket och leda den nödvändiga mängden elektricitet för framgångsrik betning.

Steg 2: Torka bort överskottet av syra med en trasa

Det är lämpligt att torka bort överskottet av syra från ytan omedelbart efter betning så att området att neutralisera efteråt är mindre.

Steg 3: Applicering av neutraliserande vätska

Neutraliseringsvätskor är appliceras vanligen på ytan med hjälp av en sprutflaska. På detta sätt kan vätskan fördelas jämnt över ett metallstycke.

Steg 4: Torka torrt med en ny och ren trasa

Ytan torkas med en ny trasa eftersom den föregående har syra på sig och inte bör användas igen efter neutralisering.

TIPS: Vår CGT-N5 neutraliseringsvätska skapar bubblor på ytan medan det reagerar med betsyran. Bubblorna slutar bildas när processen är klar och det är nu säkert att torka ytan.

proper neutralization

Våra vätskor för neutralisering:

Loading products...

Please wait while the products load.