Weld cleaning | Bejdsning | mandag, 18 marts 2019

5 Grunde til, at du skal holde op med bejdsepasta

Har længe været var efterbehandlingen af svejsninger på overflader af rustfrit stål en omstændig opgave og omfattede ofte brugen af farlige kemikalier (f. eks bejdsepasta).

Udviklingen af mere avancerede og bedre løsninger har i nogen grad reduceret brugen af disse kemikalier, men de anvendes stadig i stor stil indenfor metalarbejdesektoren.

Vi har på seneste lagt et stort arbejde i at kaste lidt mere lys over dette emne og at identificere de store ulemper ved at bruge bejdsepasta.

Hvis du ikke har set vores indlæg om manglerne ved kemisk bejdsepasta, så får du her 5 solide grunde til, hvorfor du skal holde op med at anvende denne bejdsemetode nu:

1. Sikkerhedsrisici

De sikkerhedsrisici, der er forbundet med brugen af bejdsekemikalier, kan ikke blive understreget nok.

De to primære former for syre, der findes i bejdsepasta (flussyre og salpetersyre) er ekstremt farlige for dine indre organer, hud, knogler og åndedrætssystemet.

Inhalering af dampene eller direkte kontakt med bejdsesyrer kan medføre en række kort- og langvarige skadelige virkninger på din krop.

Det værste ved det er, at konsekvenserne ofte først bemærkes 24 timer efter kontaminering. Andre alvorlige helbredsproblemer, såsom lungekræft, kan vise sig flere år efter.

Hvad med miljøet?

Tja, lad os bare sige, at der er en årsag til, at der er blevet vedtaget strenge regler for bortskaffelse af spildevand efter kemisk rensning.

2. Proceskompleksitet

Der er to primære faktorer, der påvirker kompleksiteten ved at bruge bejdsepasta.

For det første kan kemisk overfladebehandling med bejdsepasta kun udføres af uddannede personer. Det er under ingen omstændigheder hvem som helst i dit firma, der skal kaste sig ud i at arbejde med bejdsepasta – risikoen er alt for stor.

For det andet er beskyttelsesbeklædning fra top til tå altid et must, mens du bruger bejdsepasta. På grund af alle de farer, der er forbundet med kemisk overfladebehandling med bejdsepasta, skal hver millimeter af din krop være beskyttet.

Kompleksiteten øges yderligere med de infrastrukturelle begrænsninger, der er forbundet med brugen af bejdsepasta.

Man påfører bejdsekemikalierne ved hjælp af pensel, spray eller ved at nedsænke metalemnerne i specielt konstruerede bade.

På grund af de åbenlyse sikkerhedsfarer skal overfladebehandlingen med bejdsepasta altid være begrænset til et kontrolleret og begrænset område indenfor dit produktionsanlæg. Derfor er on-site applikation aldrig eller sjældent en velegnet valgmulighed.

3. Omkostningerne ved ineffektivitet

Omkostningerne ved ineffektivitet skal altid være din første bekymring ved enhver form for produktion – industriel metalforarbejdning er ingen undtagelse.

Som vi har forklaret foroven, er der et overvældende antal indviklede omstændigheder ved kemisk overfladebehandling med bejdsepasta. De har alle en negativ indflydelse på din bundlinje.

Som følge af strenge regler er mange værksteder med metalarbejde tvunget til at outsource deres bejdsning, hvilket forlænger gennemløbstiderne og påvirker forsyningskædens smidighed på en negativ måde.

Infrastrukturelle forbedringer er også en mulighed, men der er ingen garanti for, at dette vil kunne betale sig på længere sigt.

Hvis du bringer din bejdsning in-house, kan det medføre en lang række omkostningsfordele for dit firma, og du behøver ikke at bekymre dig om alle ulemperne ved kemisk overfladebehandling med bejdsepasta. Nedenfor forklarer vi dette nærmere.

4. Overflade(re)passivering er ikke en garanti

Det kan være ret effektivt at anvende stærke kemikalier for at fjerne urenheder efter svejsning.

Men det er kun halvdelen af bejdseprocessen.

Som vi forklarer her (på engelsk), er rustfrit stål kendetegnet ved dets kromholdige, passive lag, som beskytter den indre struktur mod atmosfæriske elementer (luft, fugt) og sætter en stopper for dannelsen af rust.

Under forskellige former for industriel fremstilling bliver det passive lag ofte beskadiget, hvilket reducerer de ellers fremragende korrosionsbestandige egenskaber i rustfrit stål.

Kemisk overfladebehandling med bejdsepasta kan fjerne forskellige former for urenheder, som viser sig efter svejsning, men der er ingen garanti for, at det beskyttende, passive lag helt bliver genoprettet. Dette skyldes eventuelt, at operatøren ikke har fordelt bejdsepastaen jævnt, og dette viser sig først i slutningen af bejdseprocessen, når pastaen er vasket væk.

5. Strenge lovbestemmelser

På grund af tilstedeværelsen af skadelige syrer er brugen af bejdsekemikalier ofte underlagt strenge lovbestemmelser.

Lovbestemmelsen gælder alle aspekter af processen, herunder beskyttende sikkerhedsforanstaltninger, anvendelsesmåder, bortskaffelse af affald samt produktionsstedets fremstilling.

Men selvom man overholder alle reglerne, er kemisk bejdsning ikke altid hensigtsmæssigt.

Navnlig bejdsepasta er sjældent anbefalet, hvad angår stålkonstruktioner, der er beregnet til brug indenfor føde- og drikkevareindustrien (f. eks lagertanke).

Endvidere er rensning af drikkevandsledninger endnu et udmærket eksempel.

Er der et alternativ?

Bejdsepastaen har i lang tid været den billigste og hurtigste valgmulighed til bejdsning på markedet. Endvidere er det først for nyligt, at mere avancerede metoder er begyndt at vinde fremgang.

Dette forklarer, hvorfor kemisk rengøring stadig er udbredt i metalarbejdeindustrien.

Men hvilken metode er et bedre alternativ?

Elektrokemisk bejdsning kan levere endnu hurtigere og mere effektive resultater, men udgør ikke nogen trussel mod dit helbred og miljøet.

Du kan læse mere om den elektrokemiske metode her.

Her følger, hvordan denne bejdsemetode kan måle sig med bejdsepasta i forhold til de ovennævnte faktorer:

Elektrokemisk bejdsning

  • Sikkerhed– Elektrokemiske bejdsemaskiner bruger elektricitet og fosforbaserede syrer i fødevareklasse til at rengøre svejsninger og overflader af rustfrit stål. Syrene er milde og ikke skadelige for dit helbred.
  • Proceskompleksitet– Elektrokemisk rengøring er en enkel proces og kræver ingen omfattende træning. De fleste elektrolytiske maskiner kan anvendes uden besvær off- og on-site. Derudover kan elektrokemisk bejdseudstyr også tilpasses til elektropolering og mærkning.
  • Omkostningseffektivitet– Elektrolytiske bejdsemaskiner er meget prisvenlige, hvilket betyder, at du ikke behøver at foretage en væsentlig investering for at få optimale, ensartede resultater. Den eneste tilbagevendende omkostning er, når du skal købe billige hjælpematerialer. Du kan nemt forenkle din produktion og rengøre alle former for svejsninger af rustfrit stål in-house.
  • Passivering– De fleste elektrokemiske maskiner vil rengøre og passivere overfladen samtidigt, så du behøver ikke at bekymre dig om gendannelse af rust og andre urenheder.
  • Lovbestemmelser– Der er ingen lovlige hindringer for at anvende elektrokemiske bejdsemaskiner i forskellige produktionssituationer. Da der ikke er nogen sikkerhedsfarer forbundet med elektrolytisk rengøring, anbefales det til ståloverflader, der vil komme i direkte kontakt med fødevarer og vand.
Elektrokemisk bejdsning (til venstre) kræver kun brug af det mest basale beskyttelsesudstyr. At arbejde med stærkere kemikalier (til højre) er mere krævende.

Cougartron - Toppen af bejdseteknologien

Cougartron er en af pionererne indenfor fremstillingen af avancerede løsninger til hurtig og sikker bejdsning af rustfrit stål.

Vi tilbyder en lang række maskiner og udstyr, der passer til forskellige produktionskrav – fra bejdsemaskiner, der er egnet til begyndere til systemer med høj drivkraft til tungt arbejde.

Har du brug for hjælp?

Hvis du gerne vil vide mere om de negative aspekter ved overfladebehandling med kemisk bejdsepasta eller hvis du har for hjælp med en specifik udfordring i forbindelse med din produktion, så ring eller skriv til os – vi er altid glade for at kunne hjælpe!

Loading...

Please wait while the form loads.

Køb vores bejdsemaskiner her

Loading products...

Please wait while the products load.