Czyszczenie spoin | poniedziałek, 31 grudnia 2018

Czyszczenie Elektrolityczne Spoin

Maksymalizacja zysków jest ostatecznym celem każdej firmy.

Nie oznacza to jednak, że powinniśmy ignorować odpowiedzialność społeczną i dążyć do osiągnięcia zysków za wszelką cenę, kosztem środowiska naturalnego.

Te zagadnienia są szczególnie istotne w branży obróbki metalu, ponieważ przemysł ten ma ogromny wpływ na środowisko naturalne.

Zastosowanie przyjaznych środowisku praktyk i zrównoważonych metod produkcji jest warunkiem wstępnym do powstrzymania niektórych szkodliwych skutków ubocznych industrializacji.

Ale jak to się wiąże z czyszczeniem spoin?

Podobnie jak w przypadku wszystkich czynności przemysłowych, czyszczenie spoin i pasywację powierzchni można wykonać na kilka sposobów. Niektóre z nich są oczywiście bardziej szkodliwe niż inne.

Dlatego pierwszym krokiem powinno być porzucenie szkodliwych metod, które okazują się niebezpieczne dla ludzkiego ciała i środowiska.

Trawienie chemiczne jest najlepszym przykładem.

Negatywny wpływ trawienia chemicznego na środowisko

Chemiczne czyszczenie spoin odbywa się głównie za pomocą specjalnych kąpieli trawiących lub ręcznego nakładania pasty na powierzchnię metalu.

W obu przypadkach, skład chemiczny stosowanych środków jest zbliżony.

Mianowicie, dwa rodzaje kwasów są powszechnie spotykane w komercyjnych produktach – kwasach fluorowodorowych i azotowych.

Kwas fluorowodorowy jest ciekłą postacią fluorowodoru. Fluor, główny składnik, jest wysoce reaktywny i toksyczny. Rygorystyczne przepisy dotyczące obchodzenia się, przechowywania i usuwania związków fluorowodoru (w tym pasty trawiącej) regulują ich wykorzystywanie.

Każda forma kontaktu z ludzkim ciałem może powodować poważne konsekwencje, w tym rozpad tkanki i różne przewlekłe choroby.

Obecność fluorowodoru w wodzie może być szkodliwa dla organizmów ją zamieszkujących. Odparowanie może zwiększyć stężenie tej substancji w powietrzu i doprowadzić do kwaśnych opadów, które mogą negatywnie wpłynąć na lokalną florę i faunę.

Pasta trawiąca i powstałe toksyczne odpady nie mogą być rozpuszczone organicznie, dlatego muszą być przechowywane w specjalnych pojemnikach. To nakłada dodatkowe obowiązki związane z utylizacją, w celu ograniczenia i zmniejszenia szkodliwego wpływu produkcji przemysłowej

Kwas azotowy wiąże się także z wieloma negatywnymi skutkami dla środowiska.

Ten rodzaj kwasu powstaje, gdy tlenki azotu reagują z wodą w procesie, który zachodzi naturalnie lub sztucznie. Podobnie jak w przypadku kwasu fluorowodorowego, związki azotowe stanowią również ogromne zagrożenie dla wszystkich organizmów żywych, w tym dla dzikiej zwierzyny.

Niezwykle ważne jest zapobieganie przedostawaniu się kwasu do lokalnego ekosystemu. Niestety, ludzkie zaniedbania i wypadki często prowadzą do zanieczyszczenia poprzez rozlewanie, drenaż i parowanie (opary).

Oba rodzaje kwasów stosowane podczas trawienia chemicznego są agresywne i korozyjne. Wyniki ich oddziaływania zależą od ich chemicznej mocy. Niestety jest to wysoce niekorzystne, ponieważ bardzo trudno jest zapobiec rozprzestrzenianiu się szkodliwych cząstek, które mają wpływ na lokalne środowisko.

Dlatego tak ważne jest wdrażanie zdrowszych i bezpieczniejszych rozwiązań do czyszczenia spoin.

weld cleaning environmentally friendly

Czyszczenie elektrolityczne spoiny jest bezpieczne dla ludzkiego ciała i środowiska

W przeciwieństwie do trawienia chemicznego, elektrolityczna obróbka powierzchni metalowych jest przeprowadzana za pomocą słabego prądu elektrycznego i płynów, które są łagodniejsze i mniej niebezpieczne dla otoczenia.

W rzeczywistości nie istnieją ścisłe przepisy dotyczące stosowania tej metody czyszczenia spoin. Istnieje jednak kilka wytycznych, których należy przestrzegać, aby spokojnie pracować z tego typu sprzętem.

Rękawice i okulary ochronne są zalecanym środkiem ochrony indywidualnej i zawsze należy mieć pod ręką, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy. Jeśli pracujesz w pomieszczeniu, upewnij się, że twoje miejsce pracy jest zawsze odpowiednio wentylowane. Jednakże w porównaniu z tradycyjnymi metodami jest to znacznie bezpieczniejsze.

Systemy do elektrochemicznego czyszczenia spoin mogą być używane stacjonarnie lub mobilnie, nie martwiąc się o uszkodzenie lokalnego ekosystemu.

Płyny do czyszczenia spoin elektrolitycznych są oparte na fosforze i bardzo podobne do zwykłych domowych środków czyszczących. Dlatego też, gdy wyparują, nie stanowią większego zagrożenia dla lokalnej flory i fauny. Dodatkowo zalecamy, aby zawsze używać neutralizatora na końcu procesu czyszczenia, a tym samym zmniejszyć i wyeliminować kwaśność pH materiału odpadowego.

Czytaj więcej: Elektrochemiczne czyszczenie spoin – najszybszy i najbezpieczniejszy sposób czyszczenia spoin ze stali nierdzewnej