Weld cleaning | Czyszczenie spoin | czwartek, 27 lutego 2020

Nie można wystarczająco podkreślić znaczenia właściwego usuwania odpadów we
współczesnej produkcji przemysłowej.

W przypadku czyszczenia spoin, sposób usuwania odpadów zależy od zastosowanej metody.

Tradycyjne metody, takie jak wytrawianie chemiczne, wymagają kosztownych i
skomplikowanych zabiegów usuwania odpadów.

Nawet jeżeli przestrzegamy wszystkich procedur bezpieczeństwa, praca z niebezpiecznymi,
trawiącymi chemikaliami stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego.

A co z odpadami powstającymi podczas elektrolitycznego czyszczenia spoin?

W przeciwieństwie do trawienia chemicznego, elektrolityczne czyszczenie spoin zapewnia
wiele korzyści z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy.

Przede wszystkim proces jest przeprowadzany przy użyciu łagodnych kwasów
elektrolitycznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które nie stanowią prawie
żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka.

W rezultacie powstałe odpady płynne są również niskiego ryzyka – ale nadal lekko kwaśne.

Aby były całkowicie bezkwasowe i bezpieczne do utylizacji, konieczne jest użycie specjalnych
płynów neutralizujących.

Ciecze te nie tylko neutralizują kwasowość materiału odpadowego, ale także przywracają
neutralność pH metalowej powierzchni.

Aby to udowodnić, przetestowaliśmy kwasowość i zasadowość naszych cieczy, w tym
neutralizatorów, oraz ścieków wytwarzanych podczas procesu czyszczenia.

Zobacz wynik testu na naszym filmie.

Chcesz wiedzieć więcej o neutralizacji powierzchni?

Na naszym blogu znajdziesz szczegółowy przewodnik prawidłowego neutralizowania spoin
metalowych i powierzchni po elektrolitycznym czyszczeniu spoin.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą płynów neutralizujących CGT N1 i CGT-N5.
Lektura opisu produktu ułatwi dokonanie właściwego wyboru.

Kup nasze płyny neutralizujące tutaj

Loading products...

Please wait while the products load.