Bejdsning | mandag, 18 marts 2019

Rustfrit stål, og i mindre grad aluminium, er blandt de mest værdsatte metaller. Begge dele har gode egenskaber i form af holdbarhed og korrosionsbestandighed.

Desværre er der intet metal, der er perfekt. Rustfrit stål og aluminium er begge modtagelige for korrosion. Det er grunden til, hvorfor ordentlig rengøring og passivering er så vigtigt, når disse metaller bliver udsat for omgivelser, hvor korrosion er mulig. Inden vi forklarer valgmulighederne til rengøring og passivering af store metaloverflader (rustfrit stål og aluminium), er det vigtigt, at man forstår, hvordan der dannes korrosion.

Rustfrit stål er et unikt metal. Det danner rent faktisk sit eget lag af jern-kromoxid som beskyttende middel mod korrosion. Dette lag beskytter metallet. Men skrappe kemikalier, saltholdige omgivelser, såsom konstant udsættelse for saltvand, samt beskadigelse af overfladen ved en mekanisk handling, såsom skæring, vil danne åbninger i laget. Svejsning nedbryder ligeledes det beskyttende lag.

Metallet, i modsætning til andre metaller, er unikt, fordi det forsøger at reparere overfladen på en naturlig måde ved hjælp af en kemisk interaktion mellem ilt i miljøet og det rustfrie stål. I en perfekt verden ville denne naturlige reaktion danne et nyt bånd med den samme beskyttelse. Men eftersom nogle omgivelser er fyldt med forurening, er resultatet langt fra perfekt. Denne forurening slår sig ned på steder, hvor det oprindelige jern-kromoxid er blevet ødelagt.

Forureningen forhindrer den fuldstændige interaktion mellem ilten og det rustfrie stål. I stedet for at danne en korrosionsbestandig barriere, fanger den dannede barriere de forurenende stoffer, hvormed der opstår mulighed for korrosion.

Omkostningerne ved at reparere skade som følge af korrosion er ekstremt dyrt. USAs forsvarsministerium anslår, at det bruger over 22 milliarder dollars hver år til reparation, vedligeholdelse og forebyggelse af korrosion. Derfor bruger regeringer og virksomheder så meget energi på at finde metoder, der kan rengøre og vedligeholde metaller, herunder rustfrit stål og aluminium. En korrekt rengøring spiller en vigtig rolle, hvad angår vedligeholdelse af metal (rustfrit stål).

Valgmuligheder til rengøring og passivering

Der er flere muligheder, når det gælder passivering. Både ultralyd, kemisk bejdsning og elektrokemiske processer fjerner korrosiv forurening, hvilket muliggør genoprettelse af det beskyttende lag på rustfrit stål. Men det er imidlertid ikke alle, der har evnen eller anvendeligheden til det, hvad angår rengøring og passivering af store overflader.

Her følger de to mest almindelige processer:

  • Kemisk bejdsning
  • Elektrokemisk bejdsning

Kemisk bejdsning

Kemisk bejdsning har i meget lang tid været anvendt til at rengøre korrosion på rustfrit stål. Processen er i nogen grad fleksibel. Man påfører et kemisk bejdsemiddel fremstillet af salpetersyre og flussyre på en overflade for at fjerne forurenende stoffer. Flussyren fjerner de forurenende stoffer, mens salpetersyren hjælper med at aktivere den rustfrie ståloverflade for at fremme passivering.

Påførelsen af bejdsemidlet varierer afhængigt af overfladens størrelse. Almindelige metoder omfatter brug af pensel eller spray. Dog er det nyttigt ved nogle applikationer at nedsænke større emner eller overflader i et stort bad fyldt med bejdseopløsning. Fordelene ved nedsænkningen er, at bejdseopløsningen kan komme rundt over det hele på emnet/overfladen og dække de svært tilgængelige områder.

Trods de åbenlyse mangler har man ofte foretrukket kemisk bejdsning til rengøring af større overflader, eftersom det gav hurtigere resultater end andre metoder.

Endvidere er bejdsepasta ret ineffektivt under lave temperaturer, så det kan ikke bruges udenfor, når det er koldt – endnu et område hvor elektrokemisk bejdsning er en mere gunstig valgmulighed.

For at imødegå dette udviklede vi Cougartron InoxFURY – en maskine, der er kraftfuld nok til at matche og overgå hastigheden ved kemisk bejdsning (med bejdsepasta).

Der følger betydelige farer med kemisk bejdsning som middel til at rengøre og passivere.

Udfordringer i forbindelse med kemisk bejdsning

De kemikalier, der anvendes ved kemisk bejdsning, udgør en risiko for arbejderne og miljøet. De arbejdere, der bliver udsat for flussyre og salpetersyre i bejdsemidlerne, risikerer beskadigelse af væv og knogler. Forbrændinger er smertefulde og almindelige. Øjne, hjerte samt fordøjelses- og åndedrætssystemet kan blive væsentlig beskadiget. De fleste virksomheder, der anvender disse bejdsemidler, kræver, at de arbejdere, der er i kontakt med den kemiske bejdse, er i ført åndedrætsmasker, ansigtsværn tillige med syrebestandigt tøj, herunder handsker, overtræksbukser og fødtøj.

Bejdsemidler udgør også en fare for miljøet. Hvis de løber ud i vandvejene, såsom floder, uden forbehandling, ændrer bejdsemidlet pH-balancen, hvilket kan nedbryde iltniveauet i vandet. Fisk og andet dyreliv sammen med plantelivet, der bliver udsat for kemikalierne, ikke alene dør men kan også overføre giftstofferne til andre dyr, og mennesker, hvis de spiser dyrene/planterne.

Elektrokemisk alternativ

Som navnet antyder, er en elektrokemisk proces både afhængig af en elektrisk ladning og en kemisk reaktion. Denne proces leverer også effektiv bejdsning og passivering på større overflader, men med betydelige forskelle i forhold til kemisk bejdsning. Forskellen ligger i sikkerhed og hastighed (effektivitet).

Den elektrokemiske proces bruger også en syre (elektrolytisk) til at rengøre og tilvejebringe passivering. Men syren til elektrokemisk rengøring er fosforsyre, som er en ingrediens, der anvendes i sodavand. Det betyder ikke, at du ikke behøver at tage forholdsregler. Men graden af forholdsreglerne er langt mindre, end når du arbejder med den kemiske bejdseproces.

cleaning with inoxfury

Ved rengøring af større metalplader og stålstrukturer er fordelene ved den elektrokemiske proces ret tydelige.

Udover hastighed og sikkerhed er fleksibilitet i arbejdet endnu en vigtig faktor, man bør tage i betragtning. Elektrokemisk bejdsning er ikke en stationær proces – den kan udføres on- og off-site, alt afhængigt af dine behov.

– Alt dette uden omfattende beskyttelsesudstyr og kompleks arbejdsprotokol, der er foreskrevet til kemisk bejdsning.

Det logiske argument er også et vigtigt et. Eftersom der er strenge regler for håndtering af bejdsepasta, er virksomhederne ofte nødt til at outsource arbejdet til andre firmaer, som er i besiddelse af den nødvendige kapacitet og arbejdsstandard.

Udover de ekstra omkostninger har det også en negativ indflydelse på gennemløbstider og forsyningskædens fleksibilitet.

Elektrokemiske bejdsesystemer eliminerer de fleste af disse problemer. Da de i bund og grund er harmløse og nemme at betjene, kan de anvendes umiddelbart efter svejsning, hvor som helst der er brug for dem.

Vores nyere modeller, såsom InoxFURY, er kraftfulde nok til at fjerne alle urenheder fra rustfrit stål på en vellykket og hurtig måde – selv på ekstremt lange svejsninger og store samlinger (tanke).

Den kemiske, elektrolytiske opløsning i denne proces aktiveres med en mild elektrisk ladning for at fjerne korrosion og fremme passivering. Nye forbedringer indenfor den elektrokemiske teknologi gør det nu muligt at bejdse, polere og passivere store overflader på én gang – og hurtigt.

Denne nye teknologi gør det muligt at bruge den på en lang række svejsninger, herunder Tig, Mig, MMA, Stick og andre typer svejsninger. Den virker også på alle former for rustfrit stål og aluminium. Du kan finde ud af mere om fordelene ved denne nye teknologi indenfor elektrokemisk rengøring og passivering ved at kontakte os i dag.