Betning | fredag, 29 mars 2019

Effektiviteten hos elektrolytisk betning och jämförelsen med kemisk betning är ett hett ämne inom den moderna industrin.

Med så många olika åsikter är det viktigt att diskutera detta ämne utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och empiriska bevis.

Detta är exakt vad vi gjorde.

Ett par år sedan, anlitade vi en oberoende byrå från Danmark för att testa båda metoderna och deras effektivitet i att förhindra korrosion på rostfria svetsar.

Testet gjordes av FORCE Technology med saltdimsmetoden i en process som varade i 168 timmar.

Vikten av testet återspeglas i flera viktiga avseenden – det bekräftar effektiviteten hos elektrolytisk betning samt besvarar vanliga missförstånd kring metoden.

Om saltsdimsprov

Saltdimsprov används för att bestämma de rostskyddande egenskaperna hos metalliska ytor (och beläggningar) när de utsätts för aggressiv korrosion.

Detta standardiserade och allmänt använda prov görs med hjälp av trånga kammare (dimkammare) där testade delar utsätts för saltvatten (oftast 5% NaCl).

Metalldelar som visar betydande förfall under accelererade korrosionstester anses vara icke lämpliga för industriell användning. Samma sak kan konstateras för utrustning som användes för att rengöra och passivera dem.

Vid testning av delar av rostfritt stål som är naturligt resistenta mot korrosion, ligger nästan hela ansvaret hos den utrustning som används för att (åter)passivera ytan.

Elektrolytisk vs kemisk betning – saltdimsprov

Material

Testet utfördes med hjälp av 2 mm (TIG) och 4 mm (MIG) rostfria plåtar.

Plåtarnas dimensioner var identiska – 210 x 100 mm’.

Plåtarna var också gjorda av samma typ av rostfritt stål-AISI 316.

Utrustningen

Den elektrolytiska behandlingen utfördes med betningsmaskinen Cougartron ProPlus och CGT-350 – en av våra vätskor för betning.

Den kemiska betningen gjordes med hjälp av vanliga betningssyror som finns i standardprodukter på marknaden.

Processen

Efter rengöring, märktes rostfria plåtar ordentligt och förbereddes för det faktiska testet.

metod svetsrengoring

Provet utfördes enligt ISO 9227 standard med neutral saltdimma.

Testplattorna låg med sidan uppåt i en 20o vinkel och utsattes för saltvatten (5 % natriumklorid) som rekommenderas enligt standarden.

En okulär undersökning av plattorna gjordes efter 24, 48, 96 och 168 timmar.

Nedan är en sammanfattning av de viktigaste resultaten.

Resultatet av saltdimsprovet

  • Obehandlad metallplåt

Som förväntat, uppstår rost, missfärgningar och värmefläckar på obehandlade plåtar oberoende av kontrollperiod.

Dessa förekomster var naturligtvis mycket mer framträdande vid MIG-svetsar.

untreated ss plates
TIG-svetsade plåtar efter 168 timmar – Obehandlade
untreated mig plates
MIG-svetsade plåtar efter 168 timmar – Obehandlade
  • Elektrolytiskt rengjorda metallplåtar

TIG-svetsade rostfria plåtar – rost och andra orenheter uppstod inte även efter 168 timmar.

TIG-svetsade plåtar efter 168 timmar – elektrolytisk betning

MIG-svetsade rostfria plåtar – En av provplåtarna (2b-2) uppvisade ingen rost även efter 168 timmar.

Provplåten 2b-1 uppvisade tecken på korrosion endast efter 168 timmar men i små mängder runt mindre delar av svetsen.

Rostfria stålplåtarna 2b-3 påverkades av rost efter varje mätning, men återigen var detta en mindre förekomst på en mycket liten del av svetsområdet.

MIG-svetsade plåtar efter 168 timmar – elektrolytisk betning
  • Kemiskt rengjorda metallplåtar

Betpastan gav liknande resultat. Det fanns inga tecken på rost på rostfria TIG-svetsade plåtar efter testet avslutats. Det fanns förekomster av korrosion på MIG-provplåtarna men inte i betydande mängd.

TIG-svetsade plåtar efter 168 timmar – kemisk betningsmetod
MIG-svetsade plåtar efter 168 timmar – kemisk betningsmetod

Hur ska man tolka resultaten?

Eftersom båda metoderna har gett liknande resultat, kan vi dra flera viktiga slutsatser:

  • Elektrolytisk rengöring är inte mindre effektiv än kemisk rengöring som ofta antas
  • Metoden kan användas för att rengöra både rostfria TIG- och MIG-svetsar

Men om resultaten är likartade, vilka andra faktorer spelar in när man väljer lämplig metod för sin produktion?

Utöver användarvänlighet och flexibilitet har vi alltid uppmärksammat processens säkerhet.

Här är några resurser som du kan använda för att lära dig mer om alla dessa faktorer:

Fördelarna med elektrokemisk betning och jämförelse med kemiska och mekaniska metoder

5 skäl att sluta använda betpasta här och nu

Hur man framgångsrikt avlägsnar värmefläckar och missfärgningar (engelsk)

Som tidigare nämnts, rengjordes saltdimsproverna med Cougartron ProPlus-maskinen. Vid den tiden var det den mest kraftfulla betningsmaskinen i vårt produktsortiment.

Men i år lanserade vi en ännu starkare maskin. InoxFURY är den mest kraftfulla betningsmaskinen på marknaden avsedd för tunga uppgifter på större svetsar och ytor.

När den används korrekt, kommer den framgångsrikt ta bort alla spår av korrosion på alla typer av svetsar inklusive MIG-svetsar som traditionellt är mycket svåra att rengöra.

Dessutom har vi också utvecklat starkare vätskor för betning för att matcha styrkan hos våra maskiner. Cougartron CGT-550 är en starkare version av CGT-350 och innehåller ett ny recept för effektiv betning och polering.

Tack vare sin styrka och den elektrolytiska processens alla fördelar är InoxFURY förmodligen den mest avancerade betningslösningen för proffs inom metallbearbetning idag.

SE MER OM INOXFURY HÄR