Betning | fredag, 29 mars 2019

Varför sluta använda betpasta för betning av rostfria svetsar

Under lång tid var efterbehandlingen av rostfria svetsar ett mödosamt jobb och ofta användes farliga kemikalier (t.ex. betpasta).

Utvecklingen av mer avancerade och bättre lösningar har minskat användningen av dessa kemikalier något, men de används fortfarande i stor utsträckning inom metallbearbetningsindustrin.

Vi har nyligen investerat mycket tid i att bättre förstå denna fråga och att identifiera de främsta nackdelarna med att använda betpasta.

Om du har missat våra tidigare inlägg om bristerna vid kemisk betning, kan du nedan läsa om 5 gedigna skäl att sluta använda denna metod för betning av rostfria svetsar – här och nu:

1. Säkerhetsrisker

Säkerhetsriskerna vid användningen av betningskemikalier kan inte nog betonas.

Betpasta innehåller två syratyper (fluorvätesyra och salpetersyra) som är extremt farliga för dina inre organ, hud, ben och andningsorgan.

Inandning av ångor eller direktkontakt med betningssyror kan leda till en rad kort- och långsiktiga skadliga effekter på kroppen.

Det värsta är att man ofta inte märker konsekvenserna förrän efter 24 timmar efter kontaminering. Andra allvarliga hälsoproblem, såsom lungcancer, kan uppstå flera år senare.

Och miljön då?

Nåväl, låt oss bara säga att strikta bestämmelser om avloppshantering efter kemisk rengöring finns av en anledning.

2. Komplex process

Två huvudsakliga faktorer påverkar komplexiteten vid användning av betpastan.

För det första kan kemisk betning endast utföras av utbildade personer. Betning är inte en aktivitet som ska utföras av vem som helst inom ditt företag – riskerna är för höga.

För det andra, måste man alltid använda helkroppsskydd vid användning av betpasta. På grund av alla faror som finns i samband med betpasta, måste hela kroppen skyddas och säkras.

Komplexitet ökar ytterligare med infrastrukturella begränsningar relaterade till användning av betpasta.

Appliceringen av betningskemikalier görs med hjälp av borste, spray, eller genom att dränka metalldelar i specialbyggda bad.

På grund av uppenbara säkerhetsrisker, bör betningsprocessen alltid begränsas till ett kontrollerat och begränsat område inom din produktionsanläggning. Därför är således aldrig, eller sällan, användning on-site ett lämpligt alternativ.

Du måste alltid använda helkroppsskydd om du utför betning med betpasta
Du måste alltid använda helkroppsskydd om du utför betning med betpasta

3. Kostnadsineffektivitet

Kostnadseffektivitet bör alltid vara ditt främsta bekymmer vid alla typer av produktion – industriell metallbearbetning är inget undantag.

Som förklaras ovan, finns det ett överväldigande antal svårigheter förknippade med kemisk betning. Alla påverkar negativt din vinst.

På grund av stränga regler tvingas många företag inom metallbearbetning att outsourca sin betning vilket ökar ledtiderna och påverkar negativt flexibiliteten inom försörjningskedjan.

Infrastrukturella förbättringar är också ett alternativ men det finns ingen garanti att det kommer att löna sig i längden.

Att åter hantera betningen internt kan säkra många kostnadsbesparingar för ditt företag och du behöver inte oroa dig för alla baksidorna hos kemisk betning. Vi förklarar detta mer i detalj nedan.

4. Ytpassivering kan inte garanteras

Användning av starka kemikalier för att avlägsna orenheter efter svetsning kan vara ganska effektivt.

Men detta är endast halva. Att åter hantera betningen internt kan säkra många kostnadsbesparingar för ditt företag och du behöver inte oroa dig för alla baksidorna vid den kemiska betningsprocessen.

Som vi har förklarat här , kännetecknas rostfritt stål av dess krom-rika passiva skikt som skyddar den inre strukturen från atmosfäriska element (luft, fukt) och stoppar bildandet av rost.

Vid olika typer av industriell tillverkning, blir det passiva lagret ofta skadat vilket minskar det rostfria stålets annars utmärkta rostskyddande egenskaper.

Kemisk betning kan ta bort olika typer av föroreningar som uppstår efter svetsning, men det finns ingen garanti att det skyddande passiva lagret kommer att bli fullt återställt. Detta kan bero på användaren inte har applicerat pastan jämnt, och detta syns bara i slutet av betningsprocessen när pastan tvättas bort.

5. Stränga rättsliga förordningar

På grund av närvaron av skadliga syror, är användningen av betningskemikalier ofta strikt reglerade i lag.

Förordningarna gäller alla aspekter av processen inklusive skyddande säkerhetsåtgärder, appliceringsmetoder, avfallshantering och förberedelse av produktionsplatsen.

Även då alla förordningar tillämpas är en kemisk betning inte alltid lämplig.

Betpasta rekommenderas nämligen sällan när det gäller stålkonstruktioner avsedda för användning i livsmedels- och dryckesindustrin (t.ex. lagringstankar).

Rengöring av ledningar för dricksvatten är dessutom ett annat utmärkande exempel.

 

Finns det ett alternativ?

Betpasta har länge varit det billigaste och snabbaste alternativet på marknaden för betning av rostfritt stål. Dessutom är det först nu som mer avancerade metoder har börjat ta fart.

Detta är förklaringen till varför kemisk ytbehandling fortfarande är utbrett inom metallbearbetningsindustrin.

Men vilken metod är ett bättre alternativ?

Elektrokemisk betning kan ge ännu snabbare och effektivare resultat men utgör inget hot mot hälsa och miljö.

Du kan läsa mer om den elektrokemiska metoden här.

Så här kan den elektrokemiska betningsmetoden jämföras med betning när det gäller de ovan nämnda faktorerna:

Elektrokemisk betning vs kemisk betning

  • Säkerhet – elektrokemiska betningsmaskiner använder elektricitet och livsmedelsklassade fosfor-baserade syror för betning av rostfria svetsar och ytor. Syrorna är milda och inte skadliga för din hälsa.
  • Processkomplexitet – elektrolytisk ytbehandling är en enkel process och kräver ingen omfattande utbildning. De flesta elektrolytiska maskiner kan utan ansträngning användas off- och on-site. Dessutom kan utrustning för elektrokemisk betning anpassas för användning inom elektropolering samt metallmärkning.
  • Kostnadseffektivitet – elektrolytiska betningsmaskiner är mycket prisvärda, vilket innebär att du inte behöver göra betydande investeringar för att uppnå optimala och konsekventa resultat. Inköp av billiga förbrukningsvaror är den enda återkommande kostnaden. Du kan enkelt förenkla din produktion och rengöra alla typer av rostfria svetsar internt.
  • Passivering – de flesta av elektrokemiska maskiner rengör och passiverar ytan på samma gång så du behöver inte oroa dig för rost och andra orenheter.
  • Rättsliga förordningar – det finns inga rättsliga hinder att använda elektrokemiska betningsmaskiner i olika situationer. Utan förknippade säkerhetsfaror, rekommenderas elektrolytisk ytbehandling för stålytor som kommer att vara i direkt kontakt med mat och vatten.
Elektrolytisk ytbehandling av rostfria svetsar (vänster) kräver användning av endast den mest grundläggande skyddsutrustningen. När man arbetar med starkare kemikalier som betpasta (höger) är skyddet mer krävande.

Cougartron – I framkanten av betningsteknik

Cougartron är en av pionjärerna inom produktionen av avancerade lösningar för snabb och säker betning av rostfria svetsar.

Vi erbjuder ett brett utbud av maskiner och utrustning som passar olika produktionskrav – från nybörjare inom betning till motorstarka system för tunga arbeten.

Cougartron Betningsmaskiner:

Loading products...

Please wait while the products load.